इ.स.पू. ५०

(इ.स. पूर्व ५० या पानावरून पुनर्निर्देशित)