इस्तवान तिसरा, हंगेरी

हंगेरी आणि क्रोएशियाचा राजा

इस्तवान तिसरा किंवा स्टीवन तिसरा (इ.स. ११४७ - मार्च ४, इ.स. ११७२) हा हंगेरी, क्रोएशिया आणि काही काळाकरता डाल्मेशियाचा राजा होता.

इस्तवान तिसरा, हंगेरी