इसिदोर आयझॅक राबी

भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकविजेता शास्त्रज्ञ.

इसिदोर आयझॅक राबी हे भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकविजेते अमेरिकन शास्त्रज्ञ आहेत.

इसिदोर आयझॅक राबी

इसिदोर आयझॅक राबी
पूर्ण नावइसिदोर आयझॅक राबी
कार्यक्षेत्र भौतिकशास्त्र
पुरस्कार भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक

जीवन संपादन

संशोधन संपादन

पुरस्कार संपादन

बाह्यदुवे संपादन