इंदापूर हे पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्याचे प्रशासकीय मुख्यालय आहे.

भौगोलिक माहिती संपादन

इतिहास संपादन

शाहाजीराजे भोसले यांचे वडील मालोजीराजे भोसले यांचे समाधीस्थान.

पर्यावरण संपादन

सामाजिक माहिती संपादन

इतर माहिती संपादन