मुख्य मेनू उघडा

इंडियानापोलिस ५०० तथा इंडी ५०० ही अमेरिकेच्या इंडियानापोलिस शहरात होणारी वार्षिक कारशर्यत आहे.

ही शर्यत नेहमी मेमोरियल डेच्या वीकांतात इंडियानापोलिस मोटर स्पीडवे येथे होते.

सर्किटसंपादन करा

इंडियानापोलिस मोटर स्पीडवेसंपादन करा