हा मराठी भाषेतील एक वर्ण आहे. इ हा १२ स्वरांपैकी एक 'ऱ्हस्व स्वर' आहे.

हे सुद्धा पहा

संपादन

साचा:मराठी भाषेतील वर्णमाला