आमच्या आयुष्यातील काही आठवणी

आमच्या आयुष्यातील काही आठवणी हे रमाबाई रानडे यांनी लिहिलेले आत्मचरित्र पुस्तक आहे. १९१० मध्ये या आत्मचरित्राची प्रथम आवृत्ती प्रकाशित झाली. ‘उंच माझा झोका’ हा झी मराठी वाहिनीवरील प्रसिद्ध कार्यक्रम या आत्मचरित्रावर आधारलेला आहे. रमाबाईंनी या आत्मचरित्रातून महादेव गोविंद रानडे यांचे चरित्र रेखाटलेले आहे.