Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.

नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.


आत्मचरित्र हा प्रथमदर्शनी सोपा वाटनरा प्रकार आहे पण तो तितकंअसा सोपा नाही. आपल्या जीवनातील प्रत्येक प्रसंग न घेता त्ययाची निवड करून आत्मचरित्र लिहिले जाते.आपल्या जीवनात ज्या प्रसंगामुुळे बदल झाले त्याची निवड याआणि माडणी केली जाते.