आत्मचरित्र हा प्रथमदर्शनी सोपा वाटनरा प्रकार आहे पण तो तितकंअसा सोपा नाही. आपल्या जीवनातील प्रत्येक प्रसंग न घेता त्ययाची निवड करून आत्मचरित्र लिहिले जाते.आपल्या जीवनात ज्या प्रसंगामुुळे बदल झाले त्याची निवड याआणि माडणी केली जाते.