आंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघटना

आंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघटना ही जगभरातल्या खगोलशास्त्रज्ञांनी एकत्र येऊन तयार केलेली संघटना आहे.