अस्तेक

अस्तेक लोक हे मेक्सिकोमधील ठरावीक वांशिक लोकांचा गट असून ते नाहुआत्ल भाषा बोलतात.

अस्तेक लोक हे मेक्सिकोमधील ठरावीक वांशिक लोकांचा गट असून ते नाहुआत्ल भाषा बोलतात आणि मेसोअमेरिकन कालगणनाशास्त्रानुसार उत्तर-अभिजात-शेवट कालात - १४व्या, १५व्या आणि १६व्या शतकात त्यांनी मेसोअमेरिकेतील बराचचा भाग काबीज केला.

अस्तेक साचा:भाषा-अना-आध्वव हा नाहुआत्ल शब्द अस्तेकात्ल साचा:भाषा-अना-आध्वव याचे स्पॅनिशकरण/इंग्लिशकरण असून त्याचा अर्थ "अस्तलानचे लोक" असा होतो. अस्तलान हे पूर्वीच्या नाहुआत्ल भाषिकांची पौराणिक स्थळ होते, नंतर ते मेशिका लोकांसाठी वापरले जाउ लागले. "अस्तेक" हा शब्द बऱ्याचदा तेक्सकोकोच्या तलावास्थित शहर तेनोचतित्लानातील मेशिका रहिवासांसाठी वापरला जातो, जे स्वतःस मेशिका-तेनोच्का किंवा कोल्हुआ-मेशिका म्हणवत. तेनोच्तित्लानचे मुख्य दोन मित्रनगरराज्ये, तेक्सकोकोचे अकोल्हुआ आणि त्लाकोपानचे तेपानेक ह्यांना सुद्धा कधीकधी अस्तेक ही संज्ञा वापरली जाते. पुढे ह्या तीन मित्रनगरराज्यांनी उत्तर कालावधीत अस्तेक तिहेरी मित्रराष्ट्रांची स्थापना केली आणि बराचचा मुलुख जिंकून "अस्तेक साम्राज्याची" स्थापना केली.

व्याख्या संपादन करा

अस्तेक लोक संपादन करा

अस्तेक संस्कृती संपादन करा

अस्तेक साम्राज्य संपादन करा

इतिहास संपादन करा

स्थानांतर काल संपादन करा

तिहेरी मित्रराष्ट्रांचा उदय संपादन करा

स्पॅनिश पादक्रांती संपादन करा

वसाहतयुगीन लोकसंख्या घट संपादन करा

सांस्कृतिक व्यवस्था संपादन करा

शासन संपादन करा

खंडणी आणि व्यापार संपादन करा

अर्थव्यवस्था संपादन करा

वाहतुक संपादन करा

पुराणे आणि धर्म संपादन करा

मनुष्यबळी संपादन करा

सामाजिक रचना संपादन करा

वर्गांची रचना संपादन करा

शिक्षण संपादन करा

कला संपादन करा

नगररचना आणि वास्तुस्थापत्यशास्त्र संपादन करा

कृषिव्यवस्था संपादन करा

इतर मेसोअमेरिकन संस्कृतींबरोबरील संबंध संपादन करा

वारसा संपादन करा

अस्तेकांचा प्रभाव स्पेनच्या पाककला आणि स्थापत्यशास्त्रात आढळून येतो.

इतिहासलेखन संपादन करा

अस्तेक हस्तलिखिते संपादन करा

कॉंकिस्तादोर्स संपादन करा

धर्मगुरू आणि विद्वान संपादन करा

स्थानिक लेखक संपादन करा

हे सुद्धा पहा संपादन करा

नोंदी संपादन करा

तळटीपा संपादन करा

बाह्य दुवे संपादन करा