अलू दियेरा (१५ जुलै, १९८१:व्हियेपिंते, फ्रांस - ) हा फ्रान्सचा ध्वज फ्रान्सकडून आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खेळलेला खेळाडू आहे.