अरुण नलावडे
जन्म अरुण नलावडे
राष्ट्रीयत्व भारतीय
कार्यक्षेत्र अभिनय
भाषा मराठी
प्रमुख टीव्ही कार्यक्रम का रे दुरावा, माझ्या नवऱ्याची बायको