अरुण नलावडे
राष्ट्रीयत्व भारतीय
कार्यक्षेत्र अभिनय
भाषा मराठी
प्रमुख चित्रपट श्यामची शाळा, श्वास
प्रमुख टीव्ही कार्यक्रम का रे दुरावा, माझ्या नवऱ्याची बायको, मन उडू उडू झालं, वादळवाट, अवघाचि संसार, आभाळमाया