(९२९-९३०) हा राष्ट्रकूट शासक होता. त्याच्या मृत्यूनंतर तो त्याचे वडील इंद्र तिसरा नंतर गादीवर आला. अमोघवर्षाची हत्या त्याचा भाऊ गोविंदा IV याने केली, जो उत्तराधिकारी बनला.