अझकाबान हे हॅरी पॉटरच्या कथेतील जादुगारांच्या तुरुंगाचे नाव आहे. ह्या तुरुंगाच्या पहाऱ्याची व्यवस्था पिशाच्चांकडे असते.

हा लेख अपूर्ण आहे. तुम्ही अपूर्ण पानांविषयीचे हे पान वापरून हा लेख पूर्ण करण्यात विकिपीडियाला सहाय्य करू शकता.