अंधेरी हे मुंबईच्या पश्चिम रेल्वे आणि मध्य रेल्वे (हार्बर) उपनगरीय मार्गावरील एक स्थानक आहे.

अंधेरी is located in मुंबई
अंधेरी
अंधेरी
अंधेरी लोहमार्ग स्थानक

अंधेरी हे मुंबईचे उपनगर आहे.

अंधेरी
दूरध्वनी क्र.- +९१-२२- फॅक्स क्र.-+९१-२२- ई-मेल पत्ता- संकेत स्थळ-
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
विले पार्ले
मुंबई उपनगरी रेल्वे:पश्चिम उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
जोगेश्वरी
स्थानक क्रमांक:१६ चर्चगेटपासूनचे अंतर ' कि.मी.अंधेरी
दूरध्वनी क्र.- +९१-२२- फॅक्स क्र.-+९१-२२- ई-मेल पत्ता- संकेत स्थळ-
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
विले पार्ले
मुंबई उपनगरी रेल्वे: मध्य(हार्बर) उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
[[]]
स्थानक क्रमांक:१५ मुंबई सीएसटीपासूनचे अंतर ' कि.मी.