होली क्रॉस हायस्कूल (कुर्ला)

(होली क्रॉस हायस्कूल, कुर्ला या पानावरून पुनर्निर्देशित)

होली क्रॉस हायस्कूल मुंबईच्या उपनगरीय क्षेत्र कुर्ला इथे आहे. ही शाळा अर्च-डिओसेस ऑफ बॉम्बेच्या होली क्रॉस चर्च चालत आहे. मराठी व इंग्लिश माध्यमाचे हे शाळा आहे.

शाळेची इमारत