हेलिकॉप्टर हे एक प्रकारचे घूर्णकयान (रोटरक्राफ्ट) असते, ज्यात 'उचल' व 'प्रणोद'(रेटा) हे घूर्णकाद्वारे पुरविल्या जातात. हा फ्रेंच शब्द आहे. याद्वारे हेलिकॉप्टर हे सरळ वरच्या दिशेने उडू शकते किंवा सरळ खाली उतरू शकते तसेच ते सभोवती, समोर किंवा मागेही उडू शकते. यामूळे, ते कठिण व कोंदट, गजबजलेल्या जागेत किंवा वस्तीपासून दूर असलेल्या जागेत, साध्या विमानापेक्षा कितीतरी चांगल्या तऱ्हेने वापरण्यात येऊ शकते.

हेलिकॉप्टर 1922
HH-43 Huskie of IIAF.jpg
Letecké muzeum Kbely (68).jpg


इतिहाससंपादन करा


प्रथम उड्डाणसंपादन करा

प्रारंभीचा विकाससंपादन करा

टर्बाईनसंपादन करा

वापरसंपादन करा

प्रकारसंपादन करा

ऊड्डाणसंपादन करा

सुरक्षासंपादन करा

मर्यादासंपादन करा

पारेषणेसंपादन करा

अपघातसंपादन करा

जागतिक उच्चांकसंपादन करा

संदर्भसंपादन करा

संदर्भ आणि नोंदीसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा