हेलिकॉप्टर हे एक प्रकारचे घूर्णकयान (रोटरक्राफ्ट) असते, ज्यात 'उचल' व 'प्रणोद'(रेटा) हे घूर्णकाद्वारे पुरविल्या जातात. हा फ्रेंच शब्द आहे. याद्वारे हेलिकॉप्टर हे सरळ वरच्या दिशेने उडू शकते किंवा सरळ खाली उतरू शकते तसेच ते सभोवती, समोर किंवा मागेही उडू शकते. यामूळे, ते कठिण व कोंदट, गजबजलेल्या जागेत किंवा वस्तीपासून दूर असलेल्या जागेत, साध्या विमानापेक्षा कितीतरी चांगल्या तऱ्हेने वापरण्यात येऊ शकते.

हेलिकॉप्टर 1922


इतिहास संपादन


प्रथम उड्डाण संपादन

प्रारंभीचा विकास संपादन

टर्बाईन संपादन

वापर संपादन

प्रकार संपादन

ऊड्डाण संपादन

सुरक्षा संपादन

मर्यादा संपादन

पारेषणे संपादन

अपघात संपादन

जागतिक उच्चांक संपादन

संदर्भ संपादन

संदर्भ आणि नोंदी संपादन

बाह्य दुवे संपादन