हेन्ड्रिक व्हेरवोर्ड

हेन्ड्रिक व्हेरवोर्ड हा दक्षिण आफ्रिका देशाचा पंतप्रधान, दक्षिण आफ्रिकेमधील वर्णद्वेषचा मुख्य स्थापक आणि एक गंभीरपणे वर्णद्वेष माणूस होता.

हेन्ड्रिक व्हेरवोर्ड