हॅरोल्ड होल्ट (५ ऑगस्ट, इ.स. १९०८ - १७ डिसेंबर, इ.स. १९६७) हा ऑस्ट्रेलियाचा सतरावा पंतप्रधान होता.

हॅरोल्ड होल्ट