हॅरी पॉटर अँड द चेंबर ऑफ सिक्रेट्स

(हॅरी पॉटर ॲन्ड द चेंबर ऑफ सिक्रेट्स या पानावरून पुनर्निर्देशित)

हॅरी पॉटर अँड द चेंबर ऑफ सिक्रेट्स हे हॅरी पॉटर शृंखलेमधील दुसरे पुस्तक आहे. हे पुस्तक २ जुलै १९९८ रोजी प्रकाशित झाले.

हॅरी पॉटर अँड द चेंबर ऑफ सिक्रेट्स

लेखक जे.के. रोलिंग
भाषा इंग्लिश
प्रकाशन संस्था Bloomsbury (UK)
Scholastic (US)
Raincoast (Canada)
पृष्ठसंख्या ३४१

हॅरी पॉटर शृंखलेतील इतर पुस्तके

संपादन
 1. हॅरी पॉटर अँड द फिलॉसॉफर्स स्टोन
 2. हॅरी पॉटर अँड द प्रिझनर ऑफ अझकाबान
 3. हॅरी पॉटर अँड द गॉब्लेट ऑफ फायर
 4. हॅरी पॉटर अँड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स
 5. हॅरी पॉटर अँड द हाफ ब्लड प्रिन्स
 6. हॅरी पॉटर अँड द डेथली हॅलोज

हॅरी पॉटर शृंखलेवर आधारीत चित्रपट

संपादन
 1. हॅरी पॉटर अँड द फिलॉसॉफर्स स्टोन
 2. हॅरी पॉटर अँड द चेंबर ऑफ सिक्रेट्स
 3. हॅरी पॉटर अँड द प्रिझनर ऑफ अझकाबान
 4. हॅरी पॉटर अँड द गॉब्लेट ऑफ फायर
 5. हॅरी पॉटर अँड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स
 6. हॅरी पॉटर अँड द हाफ ब्लड प्रिन्स
 7. हॅरी पॉटर अँड द डेथली हॅलोज - भाग १
 8. हॅरी पॉटर अँड द डेथली हॅलोज - भाग २