हॅरी पॉटर अँड द हाफ ब्लड प्रिन्स

(हॅरी पॉटर अँड हाफ ब्लड प्रिन्स या पानावरून पुनर्निर्देशित)

हॅरी पॉटर अँड हाफ ब्लड प्रिन्स हे हॅरी पॉटर शृंखलेमधील सहावे पुस्तक आहे. हे पुस्तक १६ जुलै २००५ रोजी प्रकाशित झाले.

हॅरी पॉटर अँड हाफ ब्लड प्रिन्स

काही चित्रिकरण येथे करण्यात आले
लेखक जे.के. रोलिंग
भाषा इंग्लिश
प्रकाशन संस्था Bloomsbury (UK)
Scholastic (US)
Raincoast (Canada)
पृष्ठसंख्या ६५२

कथानक

संपादन

हॅरी पॉटर शृंखलेतील ईतर पुस्तके

संपादन
 1. हॅरी पॉटर ॲन्ड द फिलॉसॉफर्स स्टोन
 2. हॅरी पॉटर ॲन्ड द चेंबर ऑफ सिक्रेट्स
 3. हॅरी पॉटर ॲन्ड द प्रिझनर ऑफ ॲझकाबान
 4. हॅरी पॉटर ॲन्ड द गॉब्लेट ऑफ फायर
 5. हॅरी पॉटर ॲन्ड ऑर्डर ऑफ फिनिक्स
 6. हॅरी पॉटर ॲन्ड द डेथली हॅलोज

हॅरी पॉटर शृंखलेवर आधारीत चित्रपट

संपादन
 1. हॅरी पॉटर ॲन्ड द फिलॉसॉफर्स स्टोन
 2. हॅरी पॉटर ॲन्ड द चेंबर ऑफ सिक्रेट्स
 3. हॅरी पॉटर ॲन्ड द प्रिझनर ऑफ ॲझकाबान
 4. हॅरी पॉटर ॲन्ड द गॉब्लेट ऑफ फायर
 5. हॅरी पॉटर ॲन्ड ऑर्डर ऑफ फिनिक्स
 6. हॅरी पॉटर ॲन्ड हाफ ब्लड प्रिन्स
 7. हॅरी पॉटर ॲन्ड द डेथली हॅलोज - भाग १
 8. हॅरी पॉटर ॲन्ड द डेथली हॅलोज - भाग २