हुआन मोनॅको
देश आर्जेन्टिना ध्वज आर्जेन्टिना
जन्म तंदील
शैली उजव्या हाताने, दोन-हाती बॅकहॅंड
एकेरी
प्रदर्शन 342–271
दुहेरी
प्रदर्शन 84–121
शेवटचा बदल: ऑक्टोबर २०११.