हीनयान

बौद्ध धर्मातील असंख्य शाळांसाठी विवादास्पद संज्ञा ज्यांनी महायान शिकवणी स्वीकारली नाहीत

हिनयान हा एक बौद्ध संप्रदाय आहे. हीनयान या संस्कृत शब्दाचा शब्दशः अर्थ "लहान वाहन" असा आहे.