हस्तिनापूर

(हस्तिनापुर या पानावरून पुनर्निर्देशित)

हस्तिनापूर ही महाभारतकाळातील कुरू राष्ट्राची राजधानी होती. हस्तिनापूर ही महाभारतकालीन कुरुवंशीयांची राजधानी होती. हस्तिनापूर व इंद्रप्रस्थ ही दिल्लीच्या आसपासची शहरे होती.रररर