हल्क (Hulk) हे एक काल्पनिक पात्र आहे. मार्व्हेल कॉॉमिक्सच्या चित्रकथांमध्ये हे पात्र दिसते.