हरडोई

(हरदोई या पानावरून पुनर्निर्देशित)

हरदोई हे भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर हरदोई जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.