हंगेरी देशाचा ध्वज लाल, पांढऱ्या व हिरव्या रंगांच्या तीन आडव्या पट्ट्यांनी बनला आहे.

हंगेरीचा ध्वज
हंगेरीचा ध्वज
नाव हंगेरीचा ध्वज
वापर नागरी वापर
आकार १:२
स्वीकार १ ऑक्टोबर १९५७

हे सुद्धा पहासंपादन करा