स्लोव्हाकियाचा ध्वज

स्लोव्हाकियाचा ध्वज पांढरा, निळा व लाल ह्या तीन रंगांच्या आडव्या पट्ट्यांपासून बनला आहे.

स्लोव्हाकियाचा ध्वज
स्लोव्हाकियाचा ध्वज
स्लोव्हाकियाचा ध्वज
नाव स्लोव्हाकियाचा ध्वज
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार २:३
स्वीकार सप्टेंबर ३, १९९२

रंग संपादन

ऐतिहासिक ध्वज संपादन

टिपा संपादन