स्पेस शटल डिस्कव्हरी

अंतरिक्ष यान

स्पेस शटल डिस्कव्हरी हे अमेरिकेचे अंतराळयान आहे. हे यान पृथ्वीवर परत आणता येते.

स्पेस शटल डिस्कव्हरी

स्पेस शटल डिस्कव्हरी

प्रकार स्पेस शटल
उत्पादक देश अमेरिका
उत्पादक रॉकवेल इंटरनॅशनल
पहिले उड्डाण ३० ऑगस्ट १९८४- ५ सप्टेबर १९८४
समावेश २९ जानेवारी १९७९
मुख्य उपभोक्ता नासा

तांत्रिक माहिती

संपादन

अधिक माहिती

संपादन

संदर्भ व नोंदी

संपादन

बाह्य दुवे

संपादन