स्थितीज ऊर्जा

(स्थितीज उर्जा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

पदार्थामधील साठवलेली ऊर्जा उदा. धरणातील पाण्याची ऊर्जा, अणू रेणूंच्या बंधांमधील ऊर्जा

हेसुद्धा पहा

संपादन

गतिज ऊर्जा