स्टेफान एडबर्ग

(स्टीफन एडबर्ग या पानावरून पुनर्निर्देशित)
स्टेफान एडबर्ग
देश स्वीडन ध्वज स्वीडन
जन्म Västervik
शैली उजव्या हाताने
एकेरी
प्रदर्शन 801–270
दुहेरी
प्रदर्शन 283–153
शेवटचा बदल: ऑक्टोबर २०११.