सौरमास म्हणजे प्रत्येक राशीत सूर्यभ्रमणास लागणारा काळ.त्या १२ असल्यामुळे १२ सौरमासांचे एक सौरवर्ष होते.