सौंदर्यशास्त्र ही तत्त्वज्ञानाची एक शाखा आहे जी प्रामुख्याने निसर्गातील सौंदर्य ,कला, अभिरुची (आस्वाद) आणि त्यांच्या निर्मितीचा अभ्यास करते.

पद्धती व सिद्धान्तसंपादन करा

संदर्भसंपादन करा

नोंदीसंपादन करा

स्रोतसंपादन करा

सौंदर्य मिमांसा