सोनमर्ग भारताच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील शहर आहे.