सॉफ्टवेरचा परवाना ही संगणक सॉफ्टवेरची माहिती देतो.