सेलू हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील वर्धा जिल्ह्याचा एक तालुका आहे. सेलू हे गाव वर्धा-नागपूर मार्गावर आहे.

  ?सेलू,वर्धा
महाराष्ट्र • भारत
—  सेलू तालुका  —
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील सेलू
पंचायत समिती सेलू

तालुक्यातील गावेसंपादन करा

 1. आकोळी (सेलू)
 2. आळगाव
 3. आमगाव (सेलू)
 4. आंजणगाव (सेलू)
 5. आंतरगाव (सेलू)
 6. आरवी
 7. बाबापूर (सेलू)
 8. बाबुळगाव
 9. बाखळापूर
 10. बेळगाव (सेलू)
 11. बेलोडी
 12. बिबी (सेलू)
 13. बिड बोरखेडी
 14. बिड सुकळी
 15. बोंडसुळा
 16. बोरगाव (सेलू)
 17. बोरी (सेलू)

बोरखेडी (सेलू) बोथाळी (सेलू) ब्राम्हणी (सेलू) चाणकी (सेलू) चारगाव (सेलू) चारमंडळ चिचघाट (सेलू) चिंचोळी (सेलू) दाबलापूर दाहेगाव (सेलू) दौलतपूर (सेलू) देऊळगाव (सेलू) धामणगाव (सेलू) धानोळी धापकी धोंडगाव दिगराज दिंदोडा दोडकी (सेलू) डोंगरगाव (सेलू) डोरली (सेलू) गायमुख गणेशपूर (सेलू) गंगापूर (सेलू) गरमसूर घोराड गिरनाळा गिरोळी (सेलू) गोदापूर गोहडा हमदापूर (सेलू) हेलोडी हिंगणी (सेलू) हिवारा (सेलू) इचोरा (सेलू) इंदापूर (सेलू) इटकी इटाळा जयपूर (सेलू) जाखळा जामणी (सेलू) जंगलापूर जोगा जोगापूर जुनेवाणी जुनगड जुनोणा (सेलू) जुवाडी कामठी (सेलू) कान्हापूर कशिमपूर केळी (सेलू) केळझार केसळापूर (सेलू) खडका (सेलू) खडकी (सेलू) खैरी (सेलू) खैरी मेणखत खापरी (सेलू) खेरडा (सेलू) किन्हाळा (सेलू) किन्ही (सेलू) कोळगाव (सेलू) कोल्ही (सेलू) कोप्रा (सेलू) कोटांबा (सेलू) कृष्णापूर (सेलू) क्षीरसमुद्र कुरहा (सेलू) लेहाकी खुर्द लोंधापूर माडका माडणी महाबाळा मानोळी (सेलू) मासळा मोहादरा मोहनापूर (सेलू) मोहगाव (सेलू) मोही मोरचापूर मुकिंदपूर मुंगापूर नबाबपूर (सेलू) नागटेकडी नानबारडी नावरगाव (सेलू) निंबोळी (सेलू) पहेलाणपूर पळसगाव (सेलू) परसोडी पिंपळखुटा (सेलू) पिंपळशेंडा (सेलू) पिंपळगाव (सेलू) पिपरा रायपूर (सेलू) रेहाकी रिढोरा (सेलू) रिंगणी (सेलू) सळाई सेलडोह सेलू. शहापूर (सेलू) शिवणगाव सिंगोडा सोमळगड सोंडी सोनेगाव (सेलू) सुकाळी (सेलू) सुकळी (सेलू) सुरगाव टाकाळी (सेलू) तालोडी तामसवाडा तिरमाळपूर तुळजापूर (सेलू) उमरगाव (सेलू) उत्तमपूर वडगाव (सेलू) वडगाव खुर्द वाघाळा (सेलू) वाघापूर (सेलू) वहीतपूर वानरविहीरा वानोडा यंकापूर येळी (सेलू) झाडशी

संदर्भसंपादन करा

 1. https://villageinfo.in/
 2. https://www.census2011.co.in/
 3. http://tourism.gov.in/
 4. https://www.incredibleindia.org/
 5. https://www.india.gov.in/topics/travel-tourism
 6. https://www.mapsofindia.com/


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.
वर्धा जिल्ह्यातील तालुके
आर्वी | आष्टी | सेलू | समुद्रपूर | कारंजा | देवळी | वर्धा | हिंगणघाट

.