सेरेस (बटु ग्रह)

लघुग्रह
(सेरेस या पानावरून पुनर्निर्देशित)

सेरेस (चिन्ह: ⚳)[१] हा लघुग्रहांच्या पट्ट्यात आढळणारा एक लघुग्रह आहे.

Seres ⚳