सेड्रिक करासो (डिसेंबर ३०, इ.स. १९८१ - ) हा फ्रान्सचा ध्वज फ्रान्सकडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फुटबॉल खेळणारा खेळाडू आहे.

सेड्रिक करासो