सेंट हेलेना पाउंड

सेंट हेलेना आणि असेन्शनच्या अटलांटिक बेटाचे चलन

सेंट हेलेना पाउंड हे सेंट हेलेनाचे अधिकृत चलन आहे.

सेंट हेलेना पाउंड
Saint Helena pound (इंग्रजी)

अधिकृत वापर सेंट हेलेना ध्वज सेंट हेलेना
संक्षेप £
आयएसओ ४२१७ कोड SHP
विभाजन १/१०० पेनी
नोटा £५,£१०,£२०
नाणी १,२,५,१०,२०,५० पेनी £१,£२
विनिमय दरः   


सध्याचा सेंट हेलेना पाउंडचा विनिमय दर
गूगल फायनान्स वर: ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॅनेडियन डॉलर स्विस फ्रँक युरो ब्रिटिश पाउंड हाँग काँग डॉलर जपानी येन अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपया
याहू फायनान्स वर: ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॅनेडियन डॉलर स्विस फ्रँक युरो ब्रिटिश पाउंड हाँग काँग डॉलर जपानी येन अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपया
ओझफॉरेक्स वर: ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॅनेडियन डॉलर स्विस फ्रँक युरो ब्रिटिश पाउंड हाँग काँग डॉलर जपानी येन अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपया
एक्सई.कॉम वर: ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॅनेडियन डॉलर स्विस फ्रँक युरो ब्रिटिश पाउंड हाँग काँग डॉलर जपानी येन अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपया
ओआंडा.कॉम वर: ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॅनेडियन डॉलर स्विस फ्रँक युरो ब्रिटिश पाउंड हाँग काँग डॉलर जपानी येन अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपया