सुगम संगीत हा भारतीय शास्त्रीय संगीतातील एक गायन प्रकार आहे.