सीवेरोदोनेत्स्क युक्रेनमधील शहर आहे. हे शहर लुहान्स्क ओब्लास्तमध्ये आहे.