सीमा देशमुख
जन्म सीमा देशमुख
राष्ट्रीयत्व भारतीय
कार्यक्षेत्र अभिनय
भाषा मराठी
प्रमुख टीव्ही कार्यक्रम माझा होशील ना