सिवान जिल्हा

भारताच्या बिहार राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख बिहार राज्यातील शिवन जिल्ह्याविषयी आहे. शिवन शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

शिवन हा भारताच्या बिहार राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र शिवन येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा