सावरकर हे मराठी आडनाव आहे.

प्रसिद्ध व्यक्ती

संपादन