साल्सियो फियोरेंतिनो

साल्सियो फियोरेंतिनो किंवा साल्सियो स्टोरिको हा १६व्या शतकात इटलीमध्ये खेळला जाणारा फुटबॉलसारखा खेळ होता.


Sports and games.png
कृपया खेळाशी संबंधित स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.