सार्सा डेंगेल

१५६३ ते १५९७ पर्यंत इथिओपियाचा सम्राट