सार्सा डेंगेल, इथियोपिया

१५६३ ते १५९७ पर्यंत इथिओपियाचा सम्राट
(सार्सा डेंगेल या पानावरून पुनर्निर्देशित)