साप्ताहिक दर सप्ताहात एखाद्या विशिष्ट दिवशी प्रसिद्ध होणारे नियतकालिकाला म्हणतात. मराठी भाषेतील पहिले साप्ताहिक दर्पण वृत्तपत्र आहे.