साचा:वर्ग सुधरवा

(साचा:Improve cats या पानावरून पुनर्निर्देशित)

लेखन त्रुटी:"$B= '"`UNIQ--templatestyles-00000000-QINU`"'<table class="box-Improve_categories plainlinks metadata ambox ambox-style ambox-cat_improve" role="presentation"><tr><td class="mbox-image"><div class="mbox-image-div"></div></td><td class="mbox-text"><div class="mbox-text-span">या लेखास अतिरिक्त किंवा अधिक नेमके वर्ग हवेत.<span class="hide-when-compact"> कृपया त्यास वर्ग जोडण्यास मदत करा जेणेकरुन, तो त्यासमान लेखांच्या यादीत येईल.</span></div></td></tr></table>" ही क्रिया अस्तित्वात नाही.