साचा:१९९५ आशिया चषक

संघ
सा वि गुण धावगती
भारतचा ध्वज भारत ४.८५६
श्रीलंकाचा ध्वज श्रीलंका ४.७०१
पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान ४.५९६
बांगलादेशचा ध्वज बांगलादेश २.९३३