साचा:सदस्यचौकट मराठी फायरफॉक्स

मोझिला फायरफॉक्सचे चिन्ह ही व्यक्ती मराठी विकिपीडियासाठी मोझिला फायरफॉक्स वापरते.